2006-11-16

Hår

Alltid lika förvånande när män som man tror vet bättre – till exempel framstående nyhetsprofiler – kör med comb over.

1 kommentarer:

Anonymous anna said...

det är verkligen en mysterium.

bortsett från donald tumps, för den måste ju vara mer en image/gimmick dessa dagar, ingen skulle känna igen honom utan den.

9:50 em  

Skicka en kommentar

<< Home