2007-02-02

Att bredda sig

Luktagott är inte ett västerländskt privilegium.